Vil du ha noen ord med i laget?

Jeg hjelper deg med:

  • Artikler til magasiner
  • Produksjon av innhold til markedsføring
  • Tekst til nettside
  • Formulering av dokumenter.
  • Kreativt tekstarbeid
  • Copywriting
  • Språkvask/ Proofreading
  • Redigering
  • Korrektur